Tiêu chuẩn an toàn IP

Vị trí lắp đặt theo khu vực chuẩn IPKhu vực [0] nằm trong bồn tắm hoặc sàn nước: cần IPX7 tối thiểu và sản phẩm < 12V.

Khu vực [1] nằm phía trên khu vực tắm: cần IPX4 tối thiểu.
Khu vực [2] nằm ngoài khu vực tắm: cần IPX4 tối thiểu.IP24


CHẤT RẮN CHẤT LỎNG
1 Chống vật rắn >50mm
VD: bàn tay
1 Chống giọt nước chảy vào theo phương thẳng đứng
2 Chống vật rắn >12.5mm
VD: ngón tay
2 Chống giọt nước bắn vào với góc nghiêng dưới 15o 
3 Chống vật rắn >2.5mm
VD: tua vít
3 Chống nước
văng vào, với góc nghiêng dưới 60o
4 Chống vật rắn >1mm
VD: côn trùng
4 Chống nước
văng từ mọi phía
5 Giới hạn bụi xâm nhập 5 Chống tia nước
áp lực nhỏ
6 Chống bụi xâm nhập hoàn toàn 6 Chống tia nước
áp lực lớn
X Không có 7 Ngâm dưới nước sâu 15cm-1m trong 30'

 
  8 Ngâm dưới nước sâu  có áp lực trong thời gian lâu
    9 Chịu được mọi tiêu chuẩn dưới nước, có khả năng chịu tia nước nóng áp xuất cao
    x Không có