Solar nước nóng

Bồn chứa phải đặt một phần bên dưới kính thu nhiệt theo cách lắp [low profile].Nước lạnh [1] được cấp vào bên dưới bồn chứa [2], nước lạnh sẽ theo phản ứng tuần hoàn nhiệt xuống dưới các tấm kính thu nhiệt [3]. Khi nước được đun nóng từ kính thu nhiệt, nước nóng sẽ tự nổi lên phần trên của kính thu nhiệt và từ đó đi vào bồn chứa và tiếp tục chu kỳ tuần hoàn trong hệ thống cho đến khi không còn ánh sáng mặt trời.

Luôn có điện trở dự phòng [4], thường được sử dụng điện hoặc gas, cho những thời điểm thiếu nắng.