Công nghệ ACI Hybrid


 
Công nghệ 
bảo vệ lòng bình chủ động mới nhất hiện nay. Đặt ở trung tâm lòng bình, thanh Titanium được điều khiển bằng bo PCB, phát ra các dòng điện milivoltage để:

- Tự động điều chỉnh sự 
cân bằng tính ăn mòn và độ cứng của nước.

- Giảm thiểu số lần bảo dưỡng/thay thế linh kiện, kéo dài tuổi thọ thiết bị.

Tăng tuổi thọ lòng bình.

- Đơn giản hóa việc sử dụng thiết bị.