Chứng nhận Centon

Các chứng nhận bên dưới có thể thay đổi nhằm phục vụ việc nâng cấp tiêu chuẩn và chất lượng tốt hơn. Mỗi sản phẩm sẽ có các chứng nhận khác nhau. Quý khách vui lòng liên hệ để được tư vấn và hỗ trợ.

Chứng nhận của tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng Việt Nam

Mẫu chứng nhận tiêu chuẩn SIRIM QAS