Bảo hành 1 đổi 1Bảo hành 1 đổi 1

. Trong 12 tháng
. Chương trình được áp dụng cho một số model


. Lỗi là đổi
. Lỗi phải được xác định là lỗi của sản phẩm hoặc và do nhà sản xuất.